ENERGY CARD

Anti Radiation Energy Card, Heart Guard
In stock

 500


Product Description

यो एक विषेश प्रकारको ENERGY CARD हो जुन BIO ELEMENT बाट बनेको छ । जसले लगातार 1500 -2000 NEGATIVE ION निकाली रहन्छ । जुन मानव शरिरको लागि अतिअत्यावश्यक र फाईदाजनक छ । NEGATIVE ION ले रक्तसंचार प्रणालीलाई सहज बनाउँछ र शरीरलाई ELECTROMAGNETIC RADIATION बाट हुने असरबाट जोगाउँछ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Anti Radiation Energy Card, Heart Guard”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Products