STICKER
Untitled-1 copy

Anti Radiation Sticker
In stock

 100


Product Description

Full Description:
यो एक विषेश प्रकारको स्टिकर हो जुन BIO ELEMENT बाट बनेको छ । जसले लगातार 1500 -2000 NEGATIVE ION निकाली रहन्छ । ज्ुनमानव शरिरको लागि अतिअत्यावश्यक र फाईदाजनक छ । NEGATIVE ION ले रक्तसंचार प्रणालीलाई सहज बनाउँछ शरीरलाई ELECTROMAGNETIC RADIATION बाट हुने असरबाट जोगाउँछ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Anti Radiation Sticker”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Products